Adatvédelmi tájékoztató

A személyes adatokat (a továbbiakban: „adatok”) csak a szükséges mértékben és kizárólag a funkcionális és felhasználóbarát weboldal, valamint annak tartalma és az ott kínált szolgáltatások biztosítása céljából kezeljük.

A 4. cikk 1. pontjának megfelelően. (EU) 2016/679 rendelet, azaz az általános adatvédelmi rendelet (a továbbiakban csak „DSGVO”) értelmében „adatkezelés”: a személyes adatokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így például gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, elrendezés, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő közlés, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés vagy megsemmisítés.

Az alábbi adatvédelmi nyilatkozattal tájékoztatjuk Önt különösen a személyes adatok feldolgozásának típusáról, hatályáról, céljáról, időtartamáról és jogalapjáról, amennyiben egyedül vagy másokkal közösen döntünk a feldolgozás céljairól és eszközeiről. Ezen kívül az alábbiakban tájékoztatjuk Önt az általunk optimalizálási célokból és a használat minőségének javítása érdekében használt harmadik féltől származó komponensekről, amennyiben harmadik felek saját felelősségükre dolgoznak fel adatokat.

Adatvédelmi nyilatkozatunk a következőképpen épül fel

I. Rólunk mint felelős félről szóló információk

II. a felhasználók és az érintettek jogai

III. Tájékoztatás az adatfeldolgozásról

I. Rólunk mint felelős félről szóló információk

A weboldal felelős szolgáltatója az adatvédelmi törvény értelmében:

Illés-Kuhn Gabriella Szilvia

Giessener Str. 15.

64646 Heppenheim

Németország

Telefon: 15129436212

E-mail: illeskuhn@myonlinebrand.de

II. A felhasználók és az érintettek jogai

Az alábbiakban részletesebben ismertetett adatkezelés tekintetében a felhasználóknak és az érintetteknek joguk van ahhoz, hogy

arra vonatkozó megerősítésre, hogy a rájuk vonatkozó adatok feldolgozása folyamatban van-e, a feldolgozott adatokról való tájékoztatásra, az adatfeldolgozással kapcsolatos további információkra és az adatok másolatára (vö. DSGVO 15. cikk);

a helytelen vagy hiányos adatok helyesbítése vagy kiegészítése (vö. DSGVO 16. cikk);

a rájuk vonatkozó adatok azonnali törlésére (vö. . DSGVO 17. cikk), vagy – amennyiben a . DSGVO 17. cikkének (3) bekezdése szerint további adatkezelésre van szükség – a . DSGVO 18. cikke szerinti adatkezelés korlátozására;

a rájuk vonatkozó és az általuk megadott adatok átvételére, valamint ezen adatok más szolgáltatóknak/ellenőröknek történő továbbítására (vö. . DSGVO 20. cikk);

panaszt nyújtson be a felügyeleti hatóságnál, ha úgy véli, hogy a szolgáltató a rá vonatkozó adatokat az adatvédelmi jogszabályok megsértésével dolgozza fel (vö. . DSGVO 77. cikk).

Ezen túlmenően a szolgáltató köteles tájékoztatni minden olyan címzettet, akinek az adatokat a szolgáltató átadta, az adatok helyesbítéséről, törléséről vagy az adatkezelés korlátozásáról, amely a DSGVO 16. cikke, 17. cikkének (1) bekezdése és 18. cikke alapján történik. Ez a kötelezettség azonban nem áll fenn, amennyiben az értesítés lehetetlen vagy aránytalan erőfeszítéssel jár. A fentiek ellenére a felhasználónak joga van a címzettekről való tájékoztatáshoz.

Hasonlóképpen, a DSGVO 21. cikke szerint a felhasználóknak és az érintetteknek joguk van tiltakozni a rájuk vonatkozó adatok jövőbeli feldolgozása ellen, amennyiben az adatokat a szolgáltató a DSGVO 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja szerint dolgozza fel. Különösen a közvetlen üzletszerzés céljából történő adatfeldolgozással szembeni tiltakozás megengedett.

III. Tájékoztatás az adatfeldolgozásról

A weboldalunk használata során feldolgozott adatait töröljük vagy zároljuk, amint a tárolás célja megszűnik, az adatok törlése nem ütközik törvényes megőrzési kötelezettséggel, és az alábbiakban nem adunk további tájékoztatást az egyes feldolgozási eljárásokról.

Szerver adatok

Technikai okokból, különösen a biztonságos és stabil internetes jelenlét biztosítása érdekében az Ön internetes böngészője adatokat továbbít hozzánk vagy a tárhelyszolgáltatónkhoz. Ezek az úgynevezett szervernaplófájlok tartalmazzák az Ön internetböngészőjének típusát és verzióját, az operációs rendszert, a weboldalt, amelyről Ön a weboldalunkat elérte (hivatkozási URL), a weboldalunk azon weboldalát (weboldalait), amelyet Ön meglátogatott, az adott hozzáférés dátumát és időpontját, valamint annak az internetkapcsolatnak az IP-címét, amelyről a weboldalunkat használja.

Az így gyűjtött adatokat ideiglenesen tároljuk, de nem az Öntől származó egyéb adatokkal együtt.

A tárolás a DSGVO 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja szerinti jogalapon történik. Jogos érdekünk a weboldalunk fejlesztése, stabilitása, funkcionalitása és biztonsága.

Az adatokat legkésőbb hét nap elteltével töröljük, kivéve, ha bizonyítási célból további tárolásra van szükség. Ellenkező esetben az adatok részben vagy egészben mentesülnek a törlés alól az incidens végleges tisztázásáig.

Sütik

a) Munkamenet sütik / munkamenet sütik

Internetes jelenlétünk során úgynevezett sütiket használunk. A sütik olyan kis szövegfájlok vagy más tárolási technológiák, amelyeket az Ön által használt internetböngésző tárol az Ön végberendezésén. Ezeken a cookie-kon keresztül bizonyos, Öntől származó információk, például az Ön böngészési vagy helymeghatározási adatai vagy IP-címe egyedi mértékben kerülnek feldolgozásra. 

Ez a feldolgozás felhasználóbarátabbá, hatékonyabbá és biztonságosabbá teszi weboldalunkat, mivel a feldolgozás lehetővé teszi például weboldalunk különböző nyelveken történő megjelenítését vagy a bevásárlókosár funkciót.

A feldolgozás jogalapja a DSGVO 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja, amennyiben ezeket a cookie-adatokat szerződés kezdeményezése vagy teljesítése céljából dolgozzák fel.

Ha a feldolgozás nem szerződés kezdeményezését vagy teljesítését szolgálja, jogos érdekünk a weboldalunk funkcionalitásának javítása. Ebben az esetben a jogalap a DSGVO 6. cikk (1) bekezdés f) pontja.

Ezek a munkamenet-sütik törlődnek, amikor bezárja az internetböngészőt.

b) Harmadik féltől származó sütik

Adott esetben olyan partnercégektől származó cookie-kat is használunk a weboldalunkon, amelyekkel reklámozás, elemzés vagy a weboldalunk funkciói céljából együttműködünk.

Ennek részleteit, különösen az ilyen harmadik féltől származó sütik feldolgozásának céljait és jogalapját az alábbi információk tartalmazzák.

c) Eltávolítási lehetőség

Az internetes böngésző beállításával megakadályozhatja vagy korlátozhatja a sütik telepítését. A már tárolt sütiket is bármikor törölheti. Az ehhez szükséges lépések és intézkedések azonban az Ön által használt internetes böngészőtől függnek. Ha bármilyen kérdése van, kérjük, használja az internetböngésző súgó funkcióját vagy dokumentációját, vagy lépjen kapcsolatba a böngésző gyártójával vagy ügyfélszolgálatával. Az úgynevezett Flash sütik esetében azonban a feldolgozás nem akadályozható meg a böngésző beállításain keresztül. Ehelyett meg kell változtatnia a Flash-lejátszó beállításait. Az ehhez szükséges lépések és intézkedések az Ön által használt Flash-lejátszótól is függnek. Ha bármilyen kérdése van, kérjük, használja a Flash-lejátszó súgó funkcióját vagy dokumentációját, vagy vegye fel a kapcsolatot a gyártóval vagy a felhasználói támogatással.

Ha azonban megakadályozza vagy korlátozza a sütik telepítését, ez azt jelentheti, hogy weboldalunk nem minden funkciója használható teljes mértékben.

Szerződés feldolgozása

Az Ön által az árukínálatunk és/vagy szolgáltatásaink igénybevétele céljából továbbított adatokat a szerződés teljesítése céljából dolgozzuk fel, és ilyen mértékben szükségesek. A szerződés megkötése és feldolgozása nem lehetséges az Ön adatainak megadása nélkül.

A feldolgozás jogalapja a DSGVO 6. cikkének (1) bekezdésének b) pontja.

Az adatokat töröljük, ha a szerződés teljes körű feldolgozása megtörtént, de ennek során be kell tartanunk az adó- és kereskedelmi törvények szerinti megőrzési határidőket.

Szerződéses feldolgozás keretében az Ön adatait továbbítjuk az áruk kiszállításával megbízott szállítmányozó cégnek vagy a pénzügyi szolgáltatónak, amennyiben a továbbítás az áruk kiszállításához vagy a fizetés céljából szükséges.

Az adattovábbítás jogalapja a DSGVO 6. cikk (1) bekezdés b) pontja.

Ügyfélszámla / regisztrációs funkció

Ha Ön a weboldalunkon keresztül ügyfélfiókot hoz létre nálunk, a regisztráció során megadott adatokat (pl. az Ön nevét, címét vagy e-mail címét) kizárólag a szerződéskötést megelőző szolgáltatások, a szerződés teljesítése vagy az ügyfélszolgálat céljaira gyűjtjük és tároljuk (pl. hogy áttekintést nyújtsunk Önnek a korábbi megrendeléseiről, vagy hogy felajánlhassuk Önnek az úgynevezett emlékeztető funkciót). Ugyanakkor tároljuk az IP-címet és a regisztráció dátumát az idővel együtt. Ezeket az adatokat természetesen nem adjuk tovább harmadik félnek.

A további regisztrációs folyamat keretében az Ön hozzájárulását kérjük ehhez a feldolgozáshoz, és hivatkozunk erre az adatvédelmi nyilatkozatra. Az ebben az eljárásban általunk gyűjtött adatokat kizárólag az ügyfélszámla biztosításához használjuk fel.

Amennyiben Ön hozzájárul ehhez a feldolgozáshoz, a feldolgozás jogalapja a DSGVO 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja.

Ha az ügyfélszámla megnyitása a szerződéskötést megelőző intézkedéseket vagy a szerződés teljesítését is szolgálja, az adatkezelés jogalapja szintén a DSGVO 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja.

A DSGVO 7. cikkének (3) bekezdése értelmében Ön bármikor visszavonhatja az ügyfélszámla megnyitására és vezetésére vonatkozó hozzájárulását a jövőre nézve. Ehhez csak annyit kell tennie, hogy tájékoztat minket a visszavonásról.

Az e tekintetben gyűjtött adatokat töröljük, amint a feldolgozásra már nincs szükség. Ennek során azonban be kell tartanunk az adó- és kereskedelmi jogszabályok szerinti megőrzési határidőket.

A hitelképesség ellenőrzése és pontozás

Amennyiben az áru- vagy szolgáltatási körünkön belül felajánljuk Önnek a számlával történő fizetés alapvető lehetőségét, és Ön él ezzel a lehetőséggel, fenntartjuk magunknak a jogot, hogy matematikai-statisztikai eljárások alapján hitelinformációt kérjünk egy hitelügynökségtől (például Creditreform, Schufa, Bürgel vagy infoscore). Ebből a célból az Ön adatait, amennyiben azok a szerződés szempontjából relevánsak, például az Ön nevét és címét, továbbítjuk a hitelügynökségnek. A fizetési késedelem statisztikai valószínűségére vonatkozó későbbi információkat használjuk fel annak eldöntéséhez, hogy felajánljuk-e Önnek a számlával történő fizetést.

Az adatkezelés jogalapja a DSGVO 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja szerinti jogos érdekünk a követelés biztonsága.

Hírlevél

Ha feliratkozik ingyenes hírlevelünkre, akkor az Ön által e célból kért adatokat, azaz az e-mail címét és – opcionálisan – a nevét és címét továbbítjuk. Ezzel egyidejűleg tároljuk annak az internetkapcsolatnak az IP-címét, amelyről Ön a weboldalunkra lép, valamint a regisztráció dátumát és időpontját. A további regisztrációs folyamat során hozzájárulását kérjük a hírlevél küldéséhez, részletesen ismertetjük annak tartalmát, és hivatkozunk a jelen adatvédelmi szabályzatra. Az összegyűjtött adatokat kizárólag a hírlevél küldésére használjuk fel – különösen nem adjuk tovább harmadik félnek.

Ennek jogalapja a DSGVO 6. cikk (1) bekezdés a) pontja.

A DSGVO 7. cikkének (3) bekezdése értelmében Ön bármikor visszavonhatja a hírlevél küldéséhez adott hozzájárulását a jövőre nézve. Ehhez egyszerűen csak tájékoztatnia kell minket a visszavonásról, vagy az egyes hírlevelekben található leiratkozási linkre kell kattintania.

Kapcsolatfelvételi kérelmek / kapcsolatfelvételi lehetőség

Ha kapcsolatfelvételi űrlapon vagy e-mailben lép kapcsolatba velünk, az Ön által megadott adatokat a kérésének feldolgozásához használjuk fel. Az adatok megadása az Ön kérésének feldolgozásához és megválaszolásához szükséges – ezek megadása nélkül nem vagy csak korlátozottan tudunk válaszolni az Ön kérésére.

A feldolgozás jogalapja a DSGVO 6. cikkének (1) bekezdésének b) pontja.

Az Ön adatait töröljük, ha a megkeresésére végleges választ kaptunk, és a törlés nem ellentétes az adatok megőrzésére vonatkozó jogi kötelezettségekkel, például egy későbbi szerződéses feldolgozás esetén.

Felhasználói hozzájárulások, észrevételek és értékelések

Lehetőséget kínálunk Önnek arra, hogy internetes oldalainkon kérdéseket, válaszokat, véleményeket vagy értékeléseket (a továbbiakban „hozzászólások”) tegyen közzé. Ha Ön él ezzel az ajánlattal, feldolgozzuk és közzétesszük az Ön hozzájárulását, a beküldés dátumát és időpontját, valamint adott esetben az Ön által használt álnevet.

Ennek jogalapja a DSGVO 6. cikk (1) bekezdés a) pontja. A DSGVO 7. cikkének (3) bekezdése értelmében Ön bármikor visszavonhatja hozzájárulását a jövőre nézve. Ehhez csak annyit kell tennie, hogy tájékoztat minket a visszavonásról.

Ezenkívül feldolgozzuk az Ön IP- és e-mail címét is. Az IP-cím feldolgozására azért kerül sor, mert jogos érdekünk fűződik ahhoz, hogy további lépéseket tegyünk vagy támogassuk, ha az Ön hozzájárulása harmadik felek jogait sérti és/vagy egyébként jogellenes.

A jogalap ebben az esetben a DSGVO 6. cikkének (1) bekezdésének f) pontja. Jogos érdekünk az esetlegesen szükséges jogi védelemben rejlik.

A hozzájárulások előfizetése

Ha Ön hozzászólásokat tesz közzé a weboldalunkon, felajánljuk Önnek azt a lehetőséget is, hogy feliratkozhat harmadik fél által készített további hozzászólásokra. Annak érdekében, hogy e-mailben tájékoztatni tudjuk Önt ezekről az utólagos hozzájárulásokról, feldolgozzuk az Ön e-mail címét.

Ennek jogalapja a DSGVO 6. cikk (1) bekezdés a) pontja. A DSGVO 7. cikkének (3) bekezdése értelmében Ön bármikor visszavonhatja az előfizetéshez adott hozzájárulását a jövőre nézve. Ehhez egyszerűen csak tájékoztatnia kell minket a visszavonásról, vagy az adott e-mailben található leiratkozási linkre kell kattintania.

Online álláspályázatok / álláshirdetések közzététele

Lehetőséget kínálunk Önnek arra, hogy weboldalunkon keresztül jelentkezzen állásra. E digitális pályázatok esetében az Ön pályázói és pályázati adatait elektronikus úton gyűjtjük és dolgozzuk fel a pályázati folyamat lebonyolítása céljából.

A feldolgozás jogalapja a BDSG 26. § (1) bekezdés 1. mondata, összefüggésben a következőkkel. DSGVO 88. cikk (1) bekezdés.

Ha a jelentkezési folyamatot követően munkaszerződés megkötésére kerül sor, a jelentkezés során megadott adatait a szokásos szervezési és adminisztrációs folyamat céljából az Ön személyi anyagában tároljuk – természetesen a szélesebb körű jogi kötelezettségeknek megfelelően.

A feldolgozás jogalapja szintén a BDSG 26. § (1) bekezdés 1. mondata, összefüggésben a következőkkel. DSGVO 88. cikk (1) bekezdés.

A pályázat elutasítása esetén az elutasításról szóló értesítéstől számított két hónap elteltével automatikusan töröljük a rendelkezésünkre bocsátott adatokat. A törlésre azonban nem kerül sor, ha az adatok hosszabb, legfeljebb négy hónapig tartó tárolására van szükség, vagy a jogi eljárás lezárásáig a jogszabályi rendelkezések miatt, pl. az AGG szerinti bizonyítási kötelezettség miatt.

Ebben az esetben a jogalap a DSGVO 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja és a BDSG 24. § (1) bekezdésének 2. pontja. Jogos érdekünk a jogi védelem vagy jogérvényesítés.

Ha Ön kifejezetten hozzájárul adatainak hosszabb ideig történő tárolásához, például a pályázók vagy érdeklődők adatbázisába való felvétele céljából, az adatok feldolgozása az Ön hozzájárulása alapján történik. A jogalap a DSGVO 6. cikk (1) bekezdés a) pontja. Ön természetesen a DSGVO 7. cikkének (3) bekezdése értelmében bármikor visszavonhatja hozzájárulását, ha a jövőre nézve hatályos nyilatkozatot tesz nekünk.

Sorsolás

Lehetőséget kínálunk Önnek arra, hogy weboldalunkon keresztül versenyeken vegyen részt. Ha Ön részt vesz valamelyik versenyünkön, az Ön által a részvétel során megadott adatokat az Ön további hozzájárulása nélkül, de természetesen kizárólag az adott verseny lebonyolítása és feldolgozása céljából kezeljük.

A verseny lebonyolításával összefüggésben az Ön adatait továbbítjuk az áru kiszállításával megbízott szállítmányozó cégnek vagy pénzügyi szolgáltatónak, amennyiben az átadás a nyeremény kiszállításához vagy kifizetéséhez szükséges. Ha az Ön adatait nyeremény esetén nyilvánosságra hozzák, erről a hozzájáruló nyilatkozat részeként tájékoztatjuk Önt.

Az adatok továbbításának jogalapja a DSGVO 6. cikk (1) bekezdés b) pontja.

A DSGVO 7. cikkének (3) bekezdése értelmében Ön bármikor visszavonhatja a jövőbeni hatállyal a versenyeken való részvétellel kapcsolatos adatfeldolgozáshoz adott hozzájárulását. Ehhez csak annyit kell tennie, hogy tájékoztat minket a visszavonásról.

Twitter

Cégünk és szolgáltatásaink bemutatása, valamint az ügyfelekkel/érdekelt felekkel való kommunikáció céljából online jelenlétet tartunk fenn a Twitteren. A Twitter a Twitter Inc. (1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA) szolgáltatása.

Ezzel kapcsolatban szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy fennáll annak a lehetősége, hogy a felhasználói adatokat az Európai Unión kívül, különösen az Egyesült Államokban dolgozzák fel. Ez fokozott kockázatot jelenthet a felhasználók számára, mivel például a felhasználói adatokhoz való későbbi hozzáférés megnehezülhet. Mi sem férünk hozzá ezekhez a felhasználói adatokhoz. A hozzáférési lehetőség kizárólag a Twitteren van. A Twitter Inc. rendelkezik az Adatvédelmi Pajzs tanúsítványával, és így vállalta, hogy megfelel az európai adatvédelmi előírásoknak.

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active

A Twitter adatvédelmi irányelvei a következő címen találhatók

https://twitter.com/de/privacy

Pinterest

Online jelenlétet tartunk fenn a Pinteresten, hogy bemutassuk vállalatunkat és szolgáltatásainkat, valamint kommunikáljunk az ügyfelekkel/érdeklődőkkel. A Pinterest a Pinterest Inc, 651 Brannan Street, San Francisco, CA, 94107, USA szolgáltatása.

Ezzel kapcsolatban szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy fennáll annak a lehetősége, hogy a felhasználói adatokat az Európai Unión kívül, különösen az Egyesült Államokban dolgozzák fel. Ez fokozott kockázatot jelenthet a felhasználók számára, mivel például a felhasználói adatokhoz való későbbi hozzáférés megnehezülhet. Mi sem férünk hozzá ezekhez a felhasználói adatokhoz. A hozzáférési lehetőség kizárólag a Pinterestnél van. A Pinterest Inc. rendelkezik az Adatvédelmi Pajzs tanúsítványával, és így vállalta, hogy megfelel az európai adatvédelmi törvénynek.

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt00000008VVzAAM&status=Active

A Pinterest adatvédelmi irányelveit a következő címen találja

https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy

YouTube

Online jelenlétet tartunk fenn a YouTube-on, hogy bemutassuk vállalatunkat és szolgáltatásainkat, valamint kommunikáljunk az ügyfelekkel/érdeklődőkkel. A YouTube a Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország, a Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA leányvállalata.

Ezzel kapcsolatban szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy fennáll annak a lehetősége, hogy a felhasználói adatokat az Európai Unión kívül, különösen az Egyesült Államokban dolgozzák fel. Ez fokozott kockázatot jelenthet a felhasználók számára, mivel például a felhasználói adatokhoz való későbbi hozzáférés megnehezülhet. Mi sem férünk hozzá ezekhez a felhasználói adatokhoz. A hozzáférési lehetőség kizárólag a YouTube-ot illeti meg. A Google LLC rendelkezik az Adatvédelmi Pajzs tanúsítványával, és így vállalta, hogy megfelel az európai adatvédelmi előírásoknak.

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

A YouTube adatvédelmi tájékoztatója a következő címen érhető el

https://policies.google.com/privacy

LinkedIn

Online jelenlétet tartunk fenn a LinkedIn-en, hogy bemutassuk vállalatunkat és szolgáltatásainkat, valamint kommunikáljunk az ügyfelekkel/érdeklődőkkel. A LinkedIn a LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Írország, a LinkedIn Corporation, 1000 W. Maude Avenue, Sunny Avenue, CA leányvállalata. Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA.

Ezzel kapcsolatban szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy fennáll annak a lehetősége, hogy a felhasználói adatokat az Európai Unión kívül, különösen az Egyesült Államokban dolgozzák fel. Ez fokozott kockázatot jelenthet a felhasználók számára, mivel például a felhasználói adatokhoz való későbbi hozzáférés megnehezülhet. Mi sem férünk hozzá ezekhez a felhasználói adatokhoz. A hozzáférési lehetőség kizárólag a LinkedIn-nél van. A LinkedIn Corporation rendelkezik a Privacy Shield tanúsítvánnyal, és így vállalta, hogy megfelel az európai adatvédelmi előírásoknak.

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active

A LinkedIn adatvédelmi tájékoztatója a következő címen érhető el

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Facebook

Termékeink és szolgáltatásaink reklámozása, valamint az érdeklődőkkel vagy ügyfelekkel való kommunikáció érdekében vállalati jelenlétet működtetünk a Facebook platformon.

Ezen a közösségi médiaplatformon a Facebook Ireland Ltd-vel (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Írország) közösen vagyunk felelősek.

A Facebook adatvédelmi tisztviselője egy kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül érhető el:

https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970

A közös felelősséget a GDPR értelmében a vonatkozó kötelezettségekre vonatkozó megállapodásban szabályoztuk. Ez a megállapodás, amelyből a kölcsönös kötelezettségek erednek, az alábbi linken érhető el:

https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

A személyes adatok feldolgozásának jogalapja a DSGVO 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja. Jogos érdekünk a termékeink és szolgáltatásaink elemzése, kommunikációja, értékesítése és reklámozása.

A jogalap lehet a felhasználónak a DSGVO 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti, a platform üzemeltetőjével szembeni hozzájárulása is. A felhasználó a DSGVO 7. cikkének (3) bekezdése értelmében a platform üzemeltetőjének értesítésével bármikor visszavonhatja ezt a hozzájárulást a jövőre nézve.

Amikor online jelenlétünket a Facebook platformon hívják fel, a felhasználó adatait (pl. személyes adatok, IP-cím stb.) a Facebook Ireland Ltd., mint a platform üzemeltetője kezeli az EU-ban.

Ezeket a felhasználói adatokat a Facebookon való céges jelenlétünk használatára vonatkozó statisztikai információkhoz használjuk. A Facebook Ireland Ltd. ezeket az adatokat piackutatási és hirdetési célokra, valamint a felhasználók profiljának létrehozására használja fel. E profilok alapján a Facebook Ireland Ltd. például a Facebookon belül és kívül is hirdethet a felhasználóknak az érdeklődési körüknek megfelelően. Ha a felhasználó a hívás időpontjában be van jelentkezve a Facebook-fiókjába, a Facebook Ireland Ltd. az adatokat az adott felhasználói fiókhoz is kapcsolhatja.

Ha a felhasználó a Facebookon keresztül lép kapcsolatba velünk, a felhasználó által ez alkalommal megadott személyes adatokat használjuk fel a kérés feldolgozásához. A felhasználó adatait töröljük, feltéve, hogy a felhasználó megkeresésére végleges választ kaptunk, és ezzel nem állnak ellentétben jogi tárolási kötelezettségek, például utólagos szerződéses feldolgozás esetén.

Az adatok feldolgozása érdekében a Facebook Ireland Ltd. sütiket is elhelyezhet.

Ha a felhasználó nem ért egyet ezzel a feldolgozással, a böngésző megfelelő beállításával megakadályozhatja a sütik telepítését. A már tárolt sütik is bármikor törölhetők. Ennek beállításai az adott böngészőtől függnek. A Flash sütik esetében a feldolgozás nem a böngésző beállításain keresztül, hanem a Flash-lejátszó megfelelő beállításával akadályozható meg. Ha a felhasználó megakadályozza vagy korlátozza a sütik telepítését, ez azt jelentheti, hogy a Facebook nem minden funkcióját tudja teljes mértékben használni.

A feldolgozási tevékenységekről, azok megakadályozásáról és a Facebook által feldolgozott adatok törléséről további részleteket a Facebook adatkezelési szabályzatában talál:

https://www.facebook.com/privacy/explanation

Nem kizárt, hogy a Facebook Ireland Ltd. általi feldolgozás az Egyesült Államokban található Facebook Inc. (1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025) útján is történik.

A Facebook Inc. csatlakozott az „EU-USA adatvédelmi pajzshoz”, és ezzel kijelenti, hogy az USA-ban végzett adatfeldolgozás során megfelel az uniós adatvédelmi követelményeknek.

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

Instagram

Termékeink és szolgáltatásaink reklámozása, valamint az érdeklődőkkel vagy ügyfelekkel való kommunikáció érdekében vállalati jelenlétet működtetünk az Instagram platformon.

Ezen a közösségi médiaplatformon a Facebook Ireland Ltd-vel (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Írország) közösen vagyunk felelősek.

Az Instagram adatvédelmi tisztviselője egy kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül érhető el:

https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970

A közös felelősséget a GDPR értelmében a vonatkozó kötelezettségekre vonatkozó megállapodásban szabályoztuk. Ez a megállapodás, amelyből a kölcsönös kötelezettségek erednek, az alábbi linken érhető el:

https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

A személyes adatok feldolgozásának jogalapja a DSGVO 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja. Jogos érdekünk a termékeink és szolgáltatásaink elemzése, kommunikációja, értékesítése és reklámozása.

A jogalap lehet a felhasználónak a DSGVO 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti, a platform üzemeltetőjével szembeni hozzájárulása is. A felhasználó a DSGVO 7. cikkének (3) bekezdése értelmében a platform üzemeltetőjének értesítésével bármikor visszavonhatja ezt a hozzájárulást a jövőre nézve.

Az Instagram platformon történő online jelenlétünk meghívásakor a felhasználó adatait (pl. személyes adatok, IP-cím stb.) a Facebook Ireland Ltd., mint a platform üzemeltetője kezeli az EU-ban.

Ezeket a felhasználói adatokat az Instagramon való céges jelenlétünk használatára vonatkozó statisztikai információkhoz használjuk. A Facebook Ireland Ltd. ezeket az adatokat piackutatási és hirdetési célokra, valamint felhasználói profilok létrehozására használja. E profilok alapján például a Facebook Ireland Ltd. számára lehetővé válik, hogy az Instagramon belül és azon kívül is hirdetéseket adjon a felhasználóknak az érdeklődési körük alapján. Ha a felhasználó a hívás időpontjában be van jelentkezve az Instagram-fiókjába, a Facebook Ireland Ltd. is összekapcsolhatja az adatokat az adott felhasználói fiókkal.

Abban az esetben, ha a felhasználó az Instagramon keresztül veszi fel velünk a kapcsolatot, a felhasználó ez alkalommal megadott személyes adatait használjuk fel a kérés feldolgozásához. A felhasználó adatait töröljük, feltéve, hogy a felhasználó megkeresésére végleges választ kaptunk, és ezzel nem állnak ellentétben jogi megőrzési kötelezettségek, például utólagos szerződéses feldolgozás esetén.

Az adatok feldolgozása érdekében a Facebook Ireland Ltd. sütiket is elhelyezhet.

Ha a felhasználó nem ért egyet ezzel a feldolgozással, a böngésző megfelelő beállításával megakadályozhatja a sütik telepítését. A már tárolt sütik is bármikor törölhetők. Ennek beállításai az adott böngészőtől függnek. A Flash sütik esetében a feldolgozás nem a böngésző beállításain keresztül, hanem a Flash-lejátszó megfelelő beállításával akadályozható meg. Ha a felhasználó megakadályozza vagy korlátozza a sütik telepítését, ez azt jelentheti, hogy a Facebook nem minden funkcióját tudja teljes mértékben használni.

Az Instagram által feldolgozott adatok feldolgozásával, azok megakadályozásával és törlésével kapcsolatos további részletekért kérjük, olvassa el az Instagram adatkezelési szabályzatát:

https://help.instagram.com/519522125107875

Nem kizárt, hogy a Facebook Ireland Ltd. általi feldolgozás az Egyesült Államokban található Facebook Inc. (1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025) útján is történik.

A Facebook Inc. csatlakozott az „EU-USA adatvédelmi pajzshoz”, és ezzel kijelenti, hogy az USA-ban végzett adatfeldolgozás során megfelel az uniós adatvédelmi követelményeknek.

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

A közösségi média összekapcsolása grafikus vagy szöveges hivatkozással

Az alább felsorolt közösségi hálózatokon való jelenlétet is népszerűsítjük a weboldalunkon. Az integráció az adott hálózat összekapcsolt grafikáján keresztül történik. A linkelt grafika használata megakadályozza, hogy automatikusan létrejöjjön a kapcsolat a közösségi hálózat megfelelő szerverével, amikor egy közösségi médiahirdetést tartalmazó webhelyet hívnak fel az adott hálózat grafikájának megjelenítése érdekében. A felhasználó csak a megfelelő grafikára kattintva jut el az adott közösségi hálózat szolgáltatásához.

A felhasználó átirányítása után az adott hálózat összegyűjti a felhasználóra vonatkozó információkat. Nem zárható ki, hogy az így gyűjtött adatokat az Egyesült Államokban dolgozzák fel.

Ezek kezdetben olyan adatok, mint az IP-cím, a dátum, az időpont és a meglátogatott oldal. Ha a felhasználó ez idő alatt be van jelentkezve az adott hálózat felhasználói fiókjába, a hálózat üzemeltetője képes lehet a felhasználó konkrét látogatásáról gyűjtött információkat a felhasználó személyes fiókjához rendelni. Ha a felhasználó az adott hálózat „megosztás” gombján keresztül lép kapcsolatba, akkor ez az információ a felhasználó személyes felhasználói fiókjában tárolható és esetleg közzétehető. Ha a felhasználó meg akarja akadályozni, hogy az összegyűjtött információkat közvetlenül a felhasználói fiókjához rendeljék, akkor a grafikára való kattintás előtt ki kell jelentkeznie. Ezenkívül lehetőség van a megfelelő felhasználói fiók megfelelő konfigurálására is.

A következő közösségi hálózatok linkeléssel integrálódnak oldalunkba:

facebook

Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Írország, a Facebook Inc. leányvállalata, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA.

Adatvédelmi szabályzat: https://www.facebook.com/policy.php

EU-USA adatvédelmi pajzs tanúsítás https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

twitter

Twitter Inc, 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA

Adatvédelmi szabályzat: https://twitter.com/privacy

Tanúsítás EU-USA adatvédelem („EU-USA adatvédelmi pajzs”)

https://www.privacyshield.gov/…0000TORzAAO&status=Active

Pinterest

Pinterest Inc, 651 Brannan Street, San Francisco, CA, 94107, USA.

Adatvédelmi szabályzat: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy

Tanúsítás EU-USA adatvédelem („EU-USA adatvédelmi pajzs”)

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt00000008VVzAAM&status=Active

YouTube

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország, a Google LLC leányvállalata, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA.

Adatvédelmi szabályzat: https://policies.google.com/privacy

EU-USA adatvédelmi pajzs tanúsítás https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

LinkedIn

LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Írország, a LinkedIn Corporation leányvállalata, 1000 W. Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085 USA.

Adatvédelmi szabályzat: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

EU-USA adatvédelmi pajzs tanúsítvány („EU-USA adatvédelmi pajzs”) https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active

„Facebook” közösségi plug-in

Weboldalunkon a Facebook közösségi hálózat plug-injét használjuk. A Facebook a facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA internetes szolgáltatása. Az EU-ban ezt a szolgáltatást a Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Írország, a továbbiakban együttesen „Facebook”, üzemelteti.

Az EU-USA adatvédelmi pajzs („EU-USA adatvédelmi pajzs”) szerinti tanúsítás révén.

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

A Facebook garantálja, hogy az USA-ban végzett adatfeldolgozás során is betartja az EU adatvédelmi követelményeit.

A jogalap a DSGVO 6. cikkének (1) bekezdésének f) pontja. Jogos érdekünk a weboldalunk minőségének javítása.

További információk a lehetséges bővítményekről és azok funkcióiról a Facebookon találhatók a következő címen

https://developers.facebook.com/docs/plugins/

az Ön számára.

Ha a beépülő modul a weboldalunk valamelyik meglátogatott oldalán van tárolva, az Ön internetböngészője letölti a beépülő modul ábrázolását a Facebook USA-ban található szervereiről. Technikai okokból szükséges, hogy a Facebook feldolgozza az Ön IP-címét. Ezenkívül a weboldalunkon tett látogatásának dátumát és időpontját is rögzítjük.

Ha Ön be van jelentkezve a Facebookra, amikor a beépülő modul segítségével meglátogatja valamelyik weboldalunkat, a beépülő modul által az Ön látogatásáról gyűjtött információkat a Facebook fel fogja ismerni. Az így gyűjtött információkat a Facebook az Ön személyes felhasználói fiókjához rendelheti. Ha például a Facebook úgynevezett „Tetszik” gombját használja, akkor ezeket az információkat a Facebook felhasználói fiókjában tároljuk, és esetleg a Facebook platformon keresztül közzétesszük. Ha ezt meg kívánja akadályozni, akkor vagy ki kell jelentkeznie a Facebookról, mielőtt meglátogatná weboldalunkat, vagy meg kell akadályoznia a Facebook plug-in betöltését az internetböngészője bővítményének használatával.

A Facebook további információkat nyújt az adatok gyűjtéséről és felhasználásáról, valamint az ezzel kapcsolatos jogairól és védelmi lehetőségeiről az alábbi címen közzétett adatvédelmi irányelvekben.

https://www.facebook.com/policy.php

elérhető a .

„Twitter” közösségi plug-in

Weboldalunkon a Twitter közösségi hálózat plug-injét használjuk. A Twitter a Twitter Inc, 795 Folsom St, Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA, a továbbiakban „Twitter”, internetes szolgáltatása.

Az EU-USA adatvédelmi pajzs szerinti tanúsításnak köszönhetően

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active

A Twitter garantálja, hogy az EU adatvédelmi követelményei az USA-ban végzett adatfeldolgozás során is teljesülnek.

A jogalap a DSGVO 6. cikkének (1) bekezdésének f) pontja. Jogos érdekünk a weboldalunk minőségének javítása.

Ha a beépülő modul a weboldalunk valamelyik meglátogatott oldalán van tárolva, az Ön internetböngészője letölti a beépülő modul ábrázolását a Twitter USA-ban található szervereiről. Technikai okokból szükséges, hogy a Twitter feldolgozza az Ön IP-címét. Ezenkívül a weboldalunkon tett látogatásának dátumát és időpontját is rögzítjük.

Ha Ön bejelentkezik a Twitterre, amikor a beépülő modul segítségével meglátogatja valamelyik weboldalunkat, a beépülő modul által gyűjtött információkat a Twitter felismeri. A Twitter az így gyűjtött információkat az Ön személyes felhasználói fiókjához rendelheti. Ha például a Twitter úgynevezett „Megosztás” gombját használja, akkor ezeket az információkat a Twitter felhasználói fiókjában tároljuk, és esetleg a Twitter platformján keresztül közzétesszük. Ha ezt meg akarja akadályozni, akkor vagy ki kell jelentkeznie a Twitterről, mielőtt meglátogatná a weboldalunkat, vagy el kell végeznie a megfelelő beállításokat a Twitter felhasználói fiókjában.

A Twitter további információkat nyújt az adatok gyűjtéséről és felhasználásáról, valamint az ezzel kapcsolatos jogairól és védelmi lehetőségeiről az alábbi címen közzétett adatvédelmi irányelvekben.

https://twitter.com/privacy

elérhető a .

„Google+” közösségi plug-in

Weboldalunkon a Google+ közösségi hálózat („Google Plus”) plug-injét használjuk. A Google+ a Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország (a továbbiakban: „Google”) által nyújtott internetes szolgáltatás.

az EU-USA adatvédelmi pajzs („EU-USA adatvédelmi pajzs”) szerinti tanúsítás révén.

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

A Google garantálja, hogy az USA-ban végzett adatfeldolgozás során is betartja az EU adatvédelmi követelményeit.

A jogalap a DSGVO 6. cikkének (1) bekezdésének f) pontja. Jogos érdekünk a weboldalunk minőségének javítása.

További információ a lehetséges bővítményekről és azok funkcióiról a Google-nál érhető el a következő címen

https://developers.google.com/+/web/

az Ön számára.

Ha a beépülő modul a weboldalunk valamelyik meglátogatott oldalán van tárolva, az Ön internetböngészője letölti a beépülő modul ábrázolását a Google USA-ban található szervereiről. Technikai okokból szükséges, hogy a Google feldolgozza az Ön IP-címét. Ezen kívül a weboldalunkon tett látogatásának dátuma és időpontja is rögzítésre kerül.

Ha Ön bejelentkezik a Google rendszerébe, miközben a bővítményt tartalmazó weboldalainkat látogatja, a bővítmény által gyűjtött információkat a Google felismeri. A Google az így gyűjtött információkat az Ön személyes felhasználói fiókjához rendelheti. Ha Ön például a Google úgynevezett „Megosztás” gombját használja, akkor ezek az információk az Ön Google felhasználói fiókjában kerülnek tárolásra, és esetleg a Google platformon keresztül kerülnek közzétételre. Ha ezt meg kívánja akadályozni, akkor vagy ki kell jelentkeznie a Google-ból, mielőtt meglátogatná a weboldalunkat, vagy el kell végeznie a megfelelő beállításokat a Google felhasználói fiókjában.

Az adatok gyűjtéséről és felhasználásáról, valamint az ezzel kapcsolatos jogairól és védelmi lehetőségeiről további információkat a Google adatvédelmi szabályzatában talál, amelyet a következő címen tett közzé.

https://policies.google.com/privacy

elérhető a .

Google Analytics

Weboldalunkon a Google Analytics szolgáltatást használjuk. Ezt a webelemző szolgáltatást a Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország (a továbbiakban: „Google”) nyújtja.

Az EU-USA adatvédelmi pajzs szerinti tanúsításnak köszönhetően

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

A Google garantálja, hogy az USA-ban végzett adatfeldolgozás során is betartja az EU adatvédelmi követelményeit.

A Google Analytics szolgáltatást a weboldalunk használati szokásainak elemzésére használjuk. A jogalap a DSGVO 6. cikk (1) bekezdés f) pontja. Jogos érdekünk a weboldalunk elemzése, optimalizálása és gazdaságos üzemeltetése.

A használattal és a felhasználóval kapcsolatos információk, mint például az IP-cím, a hely, az idő vagy a weboldalunk látogatásának gyakorisága, a Google egyik szerverére kerülnek az Egyesült Államokban, és ott tárolódnak. A Google Analyticset azonban az úgynevezett anonimizálási funkcióval használjuk. Ez a funkció lehetővé teszi a Google számára, hogy az IP-címet az EU-n vagy az EGT-n belül megrövidítse.

Az így gyűjtött adatokat a Google arra használja fel, hogy kiértékelje a weboldalunk látogatásait és az ott végzett felhasználói tevékenységeket. Ezek az adatok felhasználhatók a weboldalunk használatával és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására is.

A Google kijelenti, hogy az Ön IP-címét nem kapcsolja össze semmilyen más adattal. Ezen kívül a Google az Ön IP-címét a következő címen tartja nyilván

https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners

A Google további információkat nyújt Önnek az adatvédelmi jogszabályokról, például az adatok felhasználásának megakadályozására vonatkozó lehetőségekről.

Ezenkívül a Google a következő szolgáltatásokat kínálja

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

egy úgynevezett deaktiválási kiegészítőt kínál az ezzel kapcsolatos további információkkal együtt. Ez a bővítmény a szokásos internetböngészőkkel telepíthető, és további ellenőrzést biztosít a Google által a weboldalunk meglátogatásakor gyűjtött adatok felett. A bővítmény a Google Analytics JavaScriptjének (ga.js) azt mondja, hogy a weboldalunkon tett látogatásával kapcsolatos információkat nem szabad továbbítani a Google Analyticsnek. Ez azonban nem akadályozza meg az információk továbbítását hozzánk vagy más webanalitikai szolgáltatásokhoz. Ha és milyen egyéb webanalitikai szolgáltatásokat használunk, azt természetesen szintén megtudhatja az adatvédelmi szabályzatból.

Web elemzés etracker

Weboldalunkon etracker-t használunk. Ezt a webelemző szolgáltatást az etracker GmbH, Erste Brunnenstr. 1, 20459 Hamburg, Németország, a továbbiakban „etracker”, nyújtja.

Az etracker-t arra használjuk, hogy elemezzük weboldalunk használati szokásait. Ennek jogalapja a DSGVO 6. cikk (1) bekezdés f) pontja. Jogos érdekünk a weboldalunk elemzése, optimalizálása és gazdaságos üzemeltetése.

A használati szokások elemzése érdekében az etracker az Ön internetes böngészőjén keresztül cookie-kat tárol az Ön végberendezésén, és álnevesített használati profilt hoz létre. Az így feldolgozott adatok azonban az Ön külön hozzájárulása nélkül nem használhatók fel az Ön személyes azonosítására. Hasonlóképpen, ezek az adatok nem kerülnek összevonásra más személyes adatokkal.

Ha Ön nem ért egyet ezzel a feldolgozással, akkor lehetősége van arra, hogy az internetes böngészőjének beállításával megakadályozza a cookie tárolását. Erről bővebb információt fentebb a „Sütik” alatt talál.

Ezen kívül lehetősége van arra, hogy az úgynevezett opt-out funkcióval véget vessen az Ön használati szokásainak elemzésének. A link megerősítésével

https://www.etracker.de/privacy?et=V23Jbb

az Ön végberendezésén az internetes böngészőn keresztül egy cookie kerül tárolásra, amely megakadályozza a további elemzést. Felhívjuk azonban figyelmét, hogy a fenti linkre újra rá kell kattintania, ha törli a végberendezésén tárolt sütiket.

Jetpack – WordPress statisztikák

Weboldalunkon a Jetpacket használjuk a „WordPress Stats” kiterjesztéssel. Ez egy webanalitikai szolgáltatás, amelyet az Automattic Inc, 132 Hawthorne Street, San Francisco, CA 94107, USA, a továbbiakban „Automattic”, nyújt.

az EU-USA adatvédelmi pajzs („EU-USA adatvédelmi pajzs”) szerinti tanúsítás révén.

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000CbqcAAC&status=Active

Az Automattic garantálja, hogy az EU adatvédelmi követelményei az USA-ban végzett adatfeldolgozás során is teljesülnek.

A Jetpack – WordPress Stats szolgáltatást a weboldalunk használati viselkedésének elemzésére használjuk. A jogalap a DSGVO 6. cikkének (1) bekezdésének f) pontja. Jogos érdekünk a weboldalunk elemzése, optimalizálása és gazdaságos üzemeltetése.

A használati szokások elemzése érdekében a Jetpack – WordPress Stats cookie-kat tárol az Ön végberendezésén az Ön internetböngészőjén keresztül.

A feldolgozás során rögzítésre kerül az Ön IP-címe, az internetes jelenlétünk azon weboldala(i), amelyet Ön meglátogat, az a weboldal, amelyről Ön az internetes jelenlétünket elérte (hivatkozó URL), az az idő, amelyet az internetes jelenlétünkön tölt, valamint az a gyakoriság, amellyel Ön valamelyik weboldalunkat látogatja. Az összegyűjtött adatokat az Automattic egyik szerverén tárolják az Egyesült Államokban. Az Ön IP-címét azonban közvetlenül a feldolgozás után és a tárolás előtt anonimizáljuk.

Ha Ön nem ért egyet ezzel a feldolgozással, akkor lehetősége van arra, hogy az internetes böngészőjének beállításával megakadályozza a cookie tárolását. Erről bővebb információt fentebb a „Sütik” alatt talál.

Google-Maps

Weboldalunkon a Google Térképet használjuk a helymeghatározás és az útvonaltervezéshez. Ezt a szolgáltatást a Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország, a továbbiakban „Google”, nyújtja.

az EU-USA adatvédelmi pajzs („EU-USA adatvédelmi pajzs”) szerinti tanúsítás révén.

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

A Google garantálja, hogy az USA-ban végzett adatfeldolgozás során is betartja az EU adatvédelmi követelményeit.

Annak érdekében, hogy bizonyos betűtípusok megjeleníthetők legyenek a weboldalunkon, a weboldalunkra való belépéskor kapcsolat jön létre a Google USA-ban található szerverével.

Ha Ön a weboldalunkba integrált Google Maps komponenst hívja meg, a Google az Ön internetes böngészőjén keresztül egy cookie-t tárol az Ön végberendezésén. Helyszínünk megjelenítéséhez és az útvonaltervezéshez az Ön felhasználói beállításait és adatait feldolgozzuk. Itt nem zárhatjuk ki, hogy a Google az USA-ban lévő szervereket használ.

A jogalap a DSGVO 6. cikkének (1) bekezdésének f) pontja. Jogos érdekünk a weboldalunk működésének optimalizálása.

A Google-lal így létrehozott kapcsolaton keresztül a Google meg tudja állapítani, hogy az Ön kérését melyik weboldalról küldték, és hogy az irányokat melyik IP-címre kell továbbítani.

Ha nem ért egyet ezzel a feldolgozással, lehetősége van arra, hogy megakadályozza a sütik telepítését az internetböngészője megfelelő beállításainak elvégzésével. Ennek részletei fentebb, a „Sütik” pont alatt találhatók.

A Google Maps használatára és a Google Maps-en keresztül szerzett információkra a Google Felhasználási feltételek https://policies.google.com/terms?gl=DE&hl=de és a Google Maps https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html Általános Szerződési Feltételek vonatkoznak.

Ezen kívül a Google kínál egy weboldalt a következő címen

https://adssettings.google.com/authenticated

https://policies.google.com/privacy

további információk.

Google reCAPTCHA

Weboldalunkon a Google reCAPTCHA-t használjuk, hogy ellenőrizzük és megakadályozzuk, hogy a weboldalunkon automatizált hozzáférés, például úgynevezett botok által történő interakciók történjenek. Ez a szolgáltatás a Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország (a továbbiakban: „Google”) szolgáltatása.

Az EU-USA adatvédelmi pajzs szerinti tanúsítás révén

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

A Google garantálja, hogy az USA-ban végzett adatfeldolgozás során is betartja az EU adatvédelmi követelményeit.

Annak érdekében, hogy bizonyos betűtípusok megjeleníthetők legyenek a weboldalunkon, a weboldalunk elérésekor kapcsolat jön létre a Google USA-ban található szerverével.

A jogalap a DSGVO 6. cikkének (1) bekezdésének f) pontja. Jogos érdekünk a weboldalunk optimalizálása és gazdaságos üzemeltetése.

A weboldalunk meghívásakor a Google-lal létrehozott kapcsolaton keresztül a Google meg tudja állapítani, hogy melyik weboldalról érkezett a kérés, és melyik IP-címre kell továbbítani a betűtípus megjelenítését.

A Google kínálja a

https://adssettings.google.com/authenticated

https://policies.google.com/privacy

további információkért, különösen az adatok felhasználásának megakadályozására vonatkozó lehetőségekről.

GOOGLE keresési funkció („CSE”)

A weboldalon történő teljes szöveges kereséshez a „Google egyéni keresőjét” (Google Custom Search Engine „CSE”) használjuk. A „CSE” a Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország, a továbbiakban „Google” szolgáltatása.

A Google az „EU-USA Adatvédelmi Pajzs” keretében tanúsított, és ezáltal garantálja az EU adatvédelmi követelményeinek való megfelelést az USA-ban végzett adatfeldolgozás során.

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

A „CSE” lehetővé teszi a teljes szöveges keresést a weboldalunkon található tartalmak között. Ez a keresési funkció a „Google egyéni keresés” keresőmezőn keresztül érhető el.

Ennek jogalapja a DSGVO 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja. Jogos érdekünk a weboldal felhasználóbarátsága.

A funkciót változatlanul a Google szoftvermoduljaként integráltuk a weboldalunkra.

Ha a keresést egy keresőkifejezés megadásával aktiváljuk, a Google egy beépülő modul segítségével tölti be a keresett információt. Ezzel egyidejűleg a felhasználó által megadott kifejezések és a felhasználó IP-címe továbbításra kerül a Google-nak a keresés végrehajtása és a keresési eredmények megjelenítése érdekében.

Ha a felhasználó a keresési folyamat idején be van jelentkezve a meglévő Google-fiókjába, a Google az összegyűjtött információkat hozzárendelheti a kapcsolódó felhasználói profilhoz.

További információkat, különösen az adatok felhasználásának megakadályozására vonatkozó lehetőségekről, a Google az alábbi linkeken nyújt:

https://policies.google.com/privacy

https://adssettings.google.com/authenticated

OpenStreetMap

Az útbaigazításhoz az OpenStreetMap-ot használjuk, amely az OpenStreetMap Foundation, St John’s Innovation Centre, Cowley Road, Cambridge, CB 4 0 WS, Egyesült Királyság szolgáltatása, a továbbiakban „OpenStreetMap”.

Amikor Ön meghívja valamelyik olyan internetes oldalunkat, amelybe az OpenStreetMap szolgáltatást integráltuk, az OpenStreetMap az Ön internetes böngészőjén keresztül egy cookie-t tárol az Ön végberendezésén. Ez az Ön felhasználói beállításait és felhasználói adatait dolgozza fel az oldal megjelenítése vagy az OpenStreetMap szolgáltatás működésének biztosítása céljából. Ezen feldolgozás révén az OpenStreetMap felismeri, hogy melyik weboldalról érkezett a kérés, és melyik IP-címre kell továbbítani az útbaigazítás megjelenítését.

A jogalap a DSGVO 6. cikkének (1) bekezdésének f) pontja. Jogos érdekünk a weboldalunk optimalizálása és gazdaságos üzemeltetése.

Ha nem ért egyet ezzel a feldolgozással, lehetősége van arra, hogy megakadályozza a sütik telepítését az internetböngészője megfelelő beállításainak elvégzésével. Ennek részletei fentebb, a „Sütik” pont alatt találhatók.

Az OpenStreetMap az alábbiakat kínálja

https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Privacy_Policy

az adatgyűjtésről és -felhasználásról, valamint az Ön jogairól és a magánéletének védelmére vonatkozó lehetőségekről szóló további információkért.

Mapbox API

Az útbaigazításhoz a Mapbox API-t használjuk, amely a Mapbox Inc, 740 15th Street NW, 5 th Floor, Washington, District of Columbia 20005, USA, a továbbiakban „Mapbox” szolgáltatása.

Az EU-USA adatvédelmi pajzs („EU-USA adatvédelmi pajzs”) szerinti tanúsítás révén.

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000CbWQAA0&status=Active

A Mapbox garantálja, hogy az USA-ban végzett adatfeldolgozás során is betartja az EU adatvédelmi követelményeit.

A jogalap a DSGVO 6. cikkének (1) bekezdésének f) pontja. Jogos érdekünk a weboldalunk működésének optimalizálása.

Amikor Ön olyan internetes oldalainkat hívja fel, amelyekbe a Mapbox szolgáltatás integrálva van, a Mapbox az Ön internetes böngészőjén keresztül egy cookie-t tárol az Ön végberendezésén. A weboldalunk használatára vonatkozó információkat, beleértve az Ön IP-címét is, a Mapbox egy USA-ban található szerverére továbbítjuk és ott tároljuk. Ezeket az adatokat az oldal megjelenítése vagy a Mapbox szolgáltatás működésének biztosítása céljából dolgozzuk fel. A Mapbox megoszthatja ezeket az adatokat harmadik felekkel, ha erre törvény kötelezi, vagy ha az adatokat harmadik felek a Mapbox nevében dolgozzák fel.

A Mapbox által a https://www.mapbox.com/tos/#maps oldalon található „Szolgáltatási feltételek” további információkat tartalmaznak a Mapbox használatáról és a Mapbox által megszerzett adatokról.

Ha nem ért egyet ezzel a feldolgozással, lehetősége van arra, hogy megakadályozza a sütik telepítését az internetböngészője megfelelő beállításainak elvégzésével. További részletekért kérjük, olvassa el a fenti „Sütik” című részt. Ezután azonban már nem lesz lehetséges a Mapbox szolgáltatás használata a weboldalunkon keresztül.

Ezen kívül a Mapbox a következő weboldalt kínálja

https://www.mapbox.com/privacy/

az adatgyűjtésről és -felhasználásról, valamint az Ön jogairól és a magánéletének védelmére vonatkozó lehetőségekről szóló további információkért.

YouTube

Weboldalunkon a YouTube-ot használjuk. Ez a YouTube LLC, 901 Cherry Ave, 94066 San Bruno, CA, USA, a továbbiakban „YouTube”, videoportálja.

A YouTube a Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország, a továbbiakban: „Google”) leányvállalata.

Az EU-USA adatvédelmi pajzs („EU-USA adatvédelmi pajzs”) szerinti tanúsítás révén.

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

A Google, és így leányvállalata, a YouTube is garantálja, hogy az USA-ban végzett adatfeldolgozás során is betartják az uniós adatvédelmi követelményeket.

A YouTube-ot a „Fokozott adatvédelmi mód” funkcióval kapcsolatban használjuk, hogy videókat tudjunk Önnek mutatni. A jogalap a DSGVO 6. cikkének (1) bekezdésének f) pontja. Jogos érdekünk a weboldalunk minőségének javítása. A YouTube szerint a „fokozott adatvédelmi mód” funkció azt jelenti, hogy az alább részletesen ismertetett adatok csak akkor kerülnek továbbításra a YouTube szerverére, amikor Ön ténylegesen elindít egy videót.

E „kiterjesztett adatvédelem” nélkül a YouTube egyesült államokbeli szerverével való kapcsolat létrejön, amint Ön felkeresi valamelyik internetes oldalunkat, amelyen egy YouTube-videó be van ágyazva.

Ez a kapcsolat szükséges ahhoz, hogy az Ön internetböngészőjén keresztül megjeleníthessük az adott videót a weboldalunkon. Ennek során a YouTube legalább az Ön IP-címét, a dátumot és az időt, valamint a meglátogatott weboldalt rögzíti és feldolgozza. Ezenkívül a Google „DoubleClick” hirdetési hálózatával is létrejön a kapcsolat.

Ha egyidejűleg be van jelentkezve a YouTube-ra, a YouTube hozzárendeli a kapcsolódási adatokat az Ön YouTube-fiókjához. Ha ezt meg kívánja akadályozni, akkor vagy ki kell jelentkeznie a YouTube-ról, mielőtt meglátogatja a weboldalunkat, vagy el kell végeznie a megfelelő beállításokat a YouTube felhasználói fiókjában.

A YouTube a funkcionalitás, valamint a felhasználói viselkedés elemzése céljából állandóan cookie-kat tárol az Ön végberendezésén az Ön internetböngészőjén keresztül. Ha Ön nem ért egyet ezzel a feldolgozással, lehetősége van arra, hogy megakadályozza a sütik tárolását az internetböngészője beállításával. Erről bővebb információt fentebb a „Sütik” alatt talál.

Az adatok gyűjtéséről és felhasználásáról, valamint az ezzel kapcsolatos jogairól és védelmi lehetőségeiről további információkat a Google adatvédelmi szabályzatában talál, amely a következő címen érhető el.

https://policies.google.com/privacy

elérhető a .

Vimeo

Weboldalunkon a „Vimeo” szolgáltatást használjuk a videók megjelenítéséhez. Ez a szolgáltatás a Vimeo, LL C, 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA, a továbbiakban „Vimeo”.

A felhasználói adatok részleges feldolgozása az Egyesült Államokban található Vimeo szervereken történik. Az EU-USA adatvédelmi pajzs szerinti tanúsításnak köszönhetően

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt00000008V77AAE&status=Active

A Vimeo azonban garantálja, hogy az USA-ban végzett adatfeldolgozás során is betartja az EU adatvédelmi követelményeit.

A jogalap a DSGVO 6. cikkének (1) bekezdésének f) pontja. Jogos érdekünk a weboldalunk minőségének javítása.

Ha meglátogatja weboldalunk egy olyan oldalát, amelybe egy videót ágyazunk be, a videó megjelenítéséhez kapcsolat jön létre a Vimeo szervereivel az Egyesült Államokban. Technikai okokból szükséges, hogy a Vimeo feldolgozza az Ön IP-címét. Ezen kívül a weboldalunkon tett látogatásának dátuma és időpontja is rögzítésre kerül.

Ha Ön bejelentkezik a Vimeo-hoz, miközben meglátogatja valamelyik weboldalunkat, amelybe egy Vimeo-videót ágyazunk be, a Vimeo az így gyűjtött információkat az Ön személyes felhasználói fiókjához rendelheti. Ha ezt meg kívánja akadályozni, akkor vagy ki kell jelentkeznie a Vimeóból, mielőtt meglátogatná weboldalunkat, vagy ennek megfelelően kell beállítania felhasználói fiókját a Vimeónál.

A funkcionalitás és a használat elemzése céljából a Vimeo a Google Analytics webelemző szolgáltatást használja. A Google Analytics az Ön internetes böngészőjén keresztül cookie-kat tárol az Ön végberendezésén, és információkat küld a Google-nak a weboldalunk használatáról, amelybe egy Vimeo videó be van ágyazva. Nem zárható ki, hogy a Google ezeket az információkat az Egyesült Államokban dolgozza fel.

Ha nem ért egyet ezzel a feldolgozással, lehetősége van arra, hogy megakadályozza a sütik telepítését az internetböngészője megfelelő beállításainak elvégzésével. Ennek részletei fentebb, a „Sütik” pont alatt találhatók.

A jogalap a DSGVO 6. cikkének (1) bekezdésének f) pontja. Jogos érdekünk a weboldalunk minőségének javítása, valamint a Vimeo jogos érdeke a felhasználói viselkedés statisztikai elemzése optimalizálási és marketingcélokból.

Vimeo kínál alatt

https://vimeo.com/privacy

az adatgyűjtéssel és -felhasználással kapcsolatos további információkért, valamint az Ön jogairól és a magánélet védelmére vonatkozó lehetőségekről.

eKomi

[Fontos figyelmeztetés a ratgeberrecht.eu részéről: Az eKomi hatékony használatához az ügyfél előzetes hozzájárulása kötelező].

A vásárlói vélemények gyűjtéséhez és megjelenítéséhez az eKomi-t használjuk. Ez az eKomi Ltd, Markgrafenstr. 11, 10969 Berlin, a továbbiakban „eKomi”, szolgáltatása.

Amikor Ön meghívja a véleményeinket, az eKomi az internetes böngészőn keresztül egy cookie-t tárol az Ön végberendezésén. Ez a süti törlődik, amint bezárja az internetböngészőjét. Továbbá az eKomie feldolgozza az Ön IP-címét az értékelések megjelenítéséhez.

Ha nem ért egyet ezzel a feldolgozással, lehetősége van arra, hogy az internetes böngészője megfelelő beállításaival megakadályozza a sütik telepítését. Ennek részletei fentebb, a „Sütik” pont alatt találhatók.

A jogalap a DSGVO 6. cikkének (1) bekezdésének f) pontja. Jogos érdekünk a marketingünk javítása.

Ahhoz, hogy értékelést rögzíthessen, az eKomi a megrendelés feldolgozását követően, és természetesen csak az Ön beleegyezésével, e-mailt küld Önnek, amelyben arra kérjük, hogy küldjön értékelést. A minősítési kérelem elindításához az eKomi számára továbbítjuk az Ön megrendelésének néhány adatát, például az Ön nevét, e-mail címét, rendelési számát vagy cikkszámát. Ha értékel minket, az Ön értékelése megjelenik a mi weboldalunkon és az eKomi weboldalán is.

Ennek jogalapja a DSGVO 6. cikk (1) bekezdés a) pontja. Ön természetesen a DSGVO 7. cikk (3) bekezdésének megfelelően bármikor visszavonhatja hozzájárulását, ha a jövőre nézve hatályos nyilatkozatot tesz nekünk.

Az eKomi az alábbiakat kínálja

https://www.ekomi.de/de/datenschutz/

az adatgyűjtéssel és -felhasználással kapcsolatos további információkért, valamint az Ön jogairól és a magánélet védelmére vonatkozó lehetőségekről.

AUSGEZEICHNET.ORG

Az általunk gyűjtött értékelések megjelenítéséhez az „Ausgezeichnet.org” értékelési szolgáltatáson az „Ausgezeichnet.org” üzemeltetőjének, az AUBII GmbH, Alsterufer 34, 20354 Hamburg, Németország, megjelenítő alkalmazását használjuk.

Az alkalmazás megjelenítéséhez egy cookie kerül beállításra a felhasználó végberendezésén. Ez a süti törlődik, amint a felhasználó bezárja a böngészőjét. Továbbá, az „Ausgezeichnet.org” a felhasználó IP-címét a megjelenített információk „kézbesítéséhez” gyűjti.

Ennek jogalapja a DSGVO 6. cikk (1) bekezdés f) pontja. Jogos érdekünk szolgáltatásaink optimális marketingje.

A felhasználó a böngészője beállításainak megváltoztatásával megakadályozhatja vagy leállíthatja a sütik telepítését.

Az „Ausgezeichnet.org” adatvédelmi irányelvei a következő linken érhetők el: https://www.ausgezeichnet.org/datenschutz/.

CloudFlare

Weboldalunk biztonsága és a betöltési idők optimalizálása érdekében a CloudFlare szolgáltatást használjuk úgynevezett CDN-ként (Content Delivery Network). Ez a szolgáltatás a Cloudflare Inc, 101 Townsend Street, San Francisco, California 94107, USA, a továbbiakban „CloudFlare”.

Az EU-USA adatvédelmi pajzs („EU-USA adatvédelmi pajzs”) szerinti tanúsítás révén.

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnZKAA0&status=Active

A CloudFlare garantálja, hogy az USA-ban végzett adatfeldolgozás során is betartja az EU adatvédelmi követelményeit.

A jogalap a DSGVO 6. cikkének (1) bekezdésének f) pontja. Jogos érdekünk a weboldalunk biztonságos működtetése és optimalizálása.

Ha Ön belép a weboldalunkra, a kéréseit a CloudFlare szerverén keresztül irányítjuk. Ennek során statisztikai hozzáférési adatokat gyűjtünk a weboldalunk látogatásáról, és a CloudFlare egy cookie-t tárol az Ön végberendezésén az Ön internetes böngészőjén keresztül. A hozzáférési adatok a következők

Az Ön IP-címe,

a weboldalunk azon weboldala(i), amelyet Ön felkeresett,

az Ön által használt internetböngésző típusa és verziója,

az Ön által használt operációs rendszer,

az internetes oldal, amelyről Ön az internetes oldalunkat elérte (hivatkozási URL),

a weboldalunkon eltöltött idő hossza, és

az internetes oldalaink hívásának gyakorisága.

Az adatokat a CloudFlare a hozzáférés statisztikai elemzése, valamint az ajánlat biztonsága és optimalizálása céljából használja fel.

Ha nem ért egyet ezzel a feldolgozással, lehetősége van arra, hogy az internetes böngészője megfelelő beállításaival megakadályozza a sütik telepítését. Ennek részletei fentebb, a „Sütik” pont alatt találhatók.

CloudFlare kínál

https://www.cloudflare.com/privacypolicy/

az adatgyűjtésről és -felhasználásról, valamint az Ön jogairól és a magánéletének védelmére vonatkozó lehetőségekről szóló további információkért.

Cookiebot

„Cookie banner”-ként a „Cookiebot”-ot használjuk. A „Cookiebot” a Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 Koppenhága, Dánia, a továbbiakban „Cybot”, terméke.

A „Cookiebot” funkció segítségével tájékoztatjuk a felhasználót a sütik használatáról a weboldalon, és lehetővé tesszük a felhasználó számára, hogy döntést hozzon azok használatáról.

Ha a felhasználó hozzájárul a cookie-k használatához, a Cybot automatikusan naplózza a következő adatokat:

– A felhasználó anonimizált IP-száma;

– A hozzájárulás dátuma és időpontja;

– A végfelhasználó böngészőjének felhasználói ügynöke;

– A szolgáltató URL címe;

– Névtelen, véletlenszerű és titkosított kulcs.

– A felhasználó által engedélyezett cookie-k (cookie-státusz), amely a beleegyezés bizonyítékaként szolgál.

A titkosított kulcsot és a süti állapotát a felhasználó végberendezésén egy süti segítségével tárolják, hogy a jövőbeli oldallátogatások esetén a megfelelő süti állapotot megállapítsák. Ez a cookie 12 hónap elteltével automatikusan törlődik.

Ennek jogalapja a DSGVO 6. cikk (1) bekezdés f) pontja. Jogos érdekünk a weboldal felhasználóbarátsága, valamint a DSGVO jogi követelményeinek teljesítése.

A felhasználó a böngészője beállításával bármikor megakadályozhatja vagy megszüntetheti a cookie-k telepítését és tárolását, és így a cookie-khoz való hozzájárulását.

A Cybot az alábbi linkek alatt további információkat nyújt az adatvédelemmel kapcsolatban:

https://www.cookiebot.com/de/privacy-policy/

Amazon partnerprogram

Weboldalunkon az AMAZON partnerprogramot használjuk. Ez az Amazon Europe Core S.à r.l., 5 Rue Plaetis, L -2338 Luxembourg szolgáltatása.  Az AMAZON partnerprogramon keresztül az Amazon.de hirdetései kerülnek elhelyezésre a weboldalunkon. Ha Ön rákattint valamelyik hirdetésre, akkor az AMAZON internetes portálon a megfelelő ajánlatra kerül átirányításra. Ha Ön ezt követően úgy dönt, hogy megvásárolja a hirdetett terméket, „jutalékot” kapunk az Amazontól.

A szolgáltatás engedélyezéséhez az Amazon cookie-kat használ. Ezen sütik segítségével az Amazon nyomon tudja követni, hogy Ön a mi weboldalunkról az AMAZON internetes portáljára irányult át.

Az Amazon a következő oldalon további adatvédelmi információkat nyújt:

https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909010

A jogalap a DSGVO 6. cikkének (1) bekezdésének f) pontja. Jogos érdekünk, hogy biztosítsuk a jutalékigényeink feldolgozását és kifizetését az Amazon által.

Ha Ön nem ért egyet ezzel a feldolgozással, lehetősége van arra, hogy az internetes böngészőjének beállításával megakadályozza a sütik tárolását. Erről bővebb információt fentebb a „Sütik” alatt talál.

Google AdWords konverziókövetéssel

Weboldalunkon a Google AdWords hirdetési komponensét és az úgynevezett konverziókövetést használjuk. Ezt a szolgáltatást a Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország, a továbbiakban „Google”, nyújtja.

Az EU-USA adatvédelmi pajzs szerinti tanúsításnak köszönhetően

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

A Google garantálja, hogy az USA-ban végzett adatfeldolgozás során is betartja az EU adatvédelmi követelményeit.

Konverziókövetést használunk ajánlatunk célzott reklámozásához. A jogalap a DSGVO 6. cikkének (1) bekezdésének f) pontja. Jogos érdekünk a weboldalunk elemzése, optimalizálása és gazdaságos üzemeltetése.

Ha Ön a Google által elhelyezett hirdetésre kattint, az általunk használt konverziókövetés egy sütit ment el az Ön végberendezésén. Ezek az úgynevezett konverziós sütik 30 nap után érvényüket vesztik, és nem szolgálnak az Ön személyes azonosítására.

Ha a cookie még érvényes, és Ön meglátogatja weboldalunk egy adott oldalát, akkor mind mi, mind a Google kiértékelheti, hogy Ön rákattintott a Google-on elhelyezett hirdetéseink egyikére, és ezt követően átirányították a weboldalunkra.

A Google az így szerzett információkat arra használja, hogy statisztikákat készítsen számunkra a weboldalunk látogatásairól. Ezen túlmenően információkat kapunk a hirdetéseinkre kattintó felhasználók számáról és a weboldalunk azon oldalairól, amelyeket ezt követően látogattak meg. Azonban sem mi, sem a Google AdWords-ot szintén használó harmadik felek nem lesznek képesek önt ily módon azonosítani.

Az internetes böngésző megfelelő beállításaival megakadályozhatja vagy korlátozhatja a sütik telepítését. Ugyanakkor a már tárolt sütiket bármikor törölheti. Az ehhez szükséges lépések és intézkedések azonban az Ön által használt internetes böngészőtől függnek. Ha bármilyen kérdése van, kérjük, használja az internetböngésző súgó funkcióját vagy dokumentációját, vagy lépjen kapcsolatba a böngésző gyártójával vagy ügyfélszolgálatával.

Továbbá a Google a következő linket is felajánlja

https://services.google.com/sitestats/de.html

https://www.google.com/policies/technologies/ads/

https://www.google.de/policies/privacy/

a témával kapcsolatos további információkért, és különösen az adatok felhasználásának megakadályozására vonatkozó lehetőségekről.

Google AdSense

Weboldalunkon a Google AdSense-t használjuk hirdetések integrálására. Ezt a szolgáltatást a Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország, a továbbiakban „Google”, nyújtja.

Az EU-USA adatvédelmi pajzs szerinti tanúsításnak köszönhetően

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

A Google garantálja, hogy az USA-ban végzett adatfeldolgozás során is betartja az EU adatvédelmi követelményeit.

A Google AdSense cookie-kat és úgynevezett webjelzőket tárol az Ön végberendezésén az Ön internetes böngészőjén keresztül. Ez lehetővé teszi a Google számára, hogy elemezze, hogyan használja a weboldalunkat. Az így gyűjtött információkat az Ön IP-címével és az Ön számára megjelenített reklámformátumokkal együtt az Egyesült Államokban található Google-hoz továbbítjuk és ott tároljuk. Ezen túlmenően a Google továbbíthatja ezeket az információkat szerződéses partnereinek. A Google azonban kijelenti, hogy az Ön IP-címét nem vonja össze az Önre vonatkozó egyéb adatokkal.

A jogalap a DSGVO 6. cikkének (1) bekezdésének f) pontja. Jogos érdekünk a weboldalunk elemzése, optimalizálása és gazdaságos üzemeltetése.

Ha nem ért egyet ezzel a feldolgozással, lehetősége van arra, hogy megakadályozza a sütik telepítését az internetböngészője megfelelő beállításainak elvégzésével. Ennek részletei fentebb, a „Sütik” pont alatt találhatók.

Ezen kívül a Google a következő weboldalt ajánlja

https://policies.google.com/privacy

https://adssettings.google.com/authenticated

további információkért, különösen az adatok felhasználásának megakadályozására vonatkozó lehetőségekről.

Google Remarketing vagy „Hasonló célcsoportok” komponens a Google-tól

Weboldalunkon a remarketing vagy a „hasonló célcsoportok” funkciót használjuk. Ez a szolgáltatás a Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország (a továbbiakban: „Google”) szolgáltatása.

Az EU-USA adatvédelmi pajzs („EU-USA adatvédelmi pajzs”) szerinti tanúsítás révén.

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

A Google garantálja, hogy az USA-ban végzett adatfeldolgozás során is betartja az EU adatvédelmi követelményeit.

Ezt a funkciót arra használjuk, hogy érdeklődésen alapuló, személyre szabott hirdetéseket jelenítsünk meg olyan harmadik fél webhelyein, amelyek szintén részt vesznek a Google hirdetési hálózatában.

A jogalap a DSGVO 6. cikkének (1) bekezdésének f) pontja. Jogos érdekünk a weboldalunk elemzése, optimalizálása és gazdaságos üzemeltetése.

E hirdetési szolgáltatás engedélyezése érdekében a Google egy számsorral ellátott sütit tárol az Ön végberendezésén, amikor az Ön internetes böngészőjén keresztül meglátogatja weboldalunkat. Ez a süti anonim formában rögzíti az Ön látogatását és weboldalunk használatát. A folyamat során azonban nem kerülnek átadásra személyes adatok.

Ha Ön ezt követően egy olyan harmadik fél weboldalát látogatja meg, amely szintén használja a Google hirdetési hálózatát, akkor olyan hirdetések jelenhetnek meg, amelyek a mi weboldalunkra vagy az ottani ajánlatainkra vonatkoznak.

A funkció végleges kikapcsolásához a Google a legelterjedtebb internetböngészőkben a következő módon kínál lehetőséget a következő módon

https://www.google.com/settings/ads/plugin

egy böngésző plug-in.

Hasonlóképpen, egyes szolgáltatók cookie-jainak használata kikapcsolható, például a következő módon

vagy

https://www.networkadvertising.org/choices/

deaktiválható a leiratkozással.

Az eszközközi marketing révén a Google képes lehet nyomon követni az Ön használati viselkedését több eszközön keresztül, így az Ön számára érdeklődésen alapuló, személyre szabott hirdetéseket jeleníthet meg akkor is, ha Ön készüléket vált. Ehhez azonban szükséges, hogy Ön beleegyezett a böngészési előzmények összekapcsolásába a meglévő Google-fiókjával.

A Google további információkat nyújt a Google Remarketingről a következő címen

https://www.google.com/privacy/ads/

további információért.

Microsoft Bing hirdetések

A Bing Ads-t használjuk weboldalunkon remarketing és nyomon követés céljából. Ez a Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052 – 6399, USA, a továbbiakban „Microsoft”, szolgáltatása, amely az úgynevezett Universal Event Tracking (UEN) rendszert használja.

Az EU-USA adatvédelmi pajzs („EU-USA adatvédelmi pajzs”) szerinti tanúsítás révén.

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000KzNaAAK&status=Active

A Microsoft garantálja, hogy az USA-ban végzett adatfeldolgozás során is betartja az EU adatvédelmi követelményeit.

A jogalap a DSGVO 6. cikkének (1) bekezdésének f) pontja. Jogos érdekünk a weboldalunk elemzése, optimalizálása és gazdaságos üzemeltetése.

Ha Ön a „Bing” internetes keresőmotoron általunk elhelyezett hirdetésre kattint, a Microsoft az Ön internetes böngészőjén keresztül egy cookie-t tárol az Ön végberendezésén a nyomon követési funkciókhoz. Ez a nyomkövető süti 180 nap után érvényét veszti, és nem használható az Ön személyes azonosítására. Ha Ön meglátogatja weboldalunk bizonyos oldalait, és a cookie még nem járt le, a Microsoft és mi is felismerhetjük, hogy Ön egy általunk a Bing-en elhelyezett hirdetésre kattintott, és onnan átirányították a weboldalunkra.

A Microsoft a nyomkövető süti által gyűjtött információkat a látogatási statisztikák összeállításához használja fel számunkra. Ez információt nyújt számunkra arról, hogy a Bing-en elhelyezett hirdetéseinket hányszor érik el, valamint arról, hogy a weboldalunk mely oldalaihoz nyúlnak hozzá. Nem kapunk azonban olyan információt, amely alapján Önt személyesen azonosítani lehetne.

Ezen túlmenően a Microsoft képes lehet arra, hogy a felhasználó viselkedését több eszközön keresztül is nyomon kövesse az eszközközi nyomon követés révén. Ez lehetővé teszi a Microsoft számára, hogy személyre szabott hirdetéseket jelenítsen meg Önnek az eszközökön keresztül.

Ha nem ért egyet ezzel a feldolgozással, lehetősége van arra, hogy megakadályozza a sütik telepítését az internetböngészője megfelelő beállításainak elvégzésével. Ennek részletei fentebb, a „Sütik” pont alatt találhatók.

Ha rendelkezik Microsoft-fiókkal, akkor a https://choice.microsoft.com/de-de/opt-out oldalon módosíthatja a személyre szabott hirdetések beállításait is.

A Microsoft további információkat nyújt a Bing Ads, valamint az adatgyűjtés és -felhasználás, illetve az Ön jogai és adatvédelmi lehetőségei tekintetében a https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/de/53056/2 és a https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement oldalakon.

Affilinet nyomkövető sütik

Weboldalunkon harmadik felek ajánlatait és szolgáltatásait is hirdetjük. Ha Ön a harmadik féltől származó ajánlatokra vonatkozó hirdetéseink eredményeként szerződést köt a harmadik fél szolgáltatóval, akkor ezért jutalékot kapunk.

Annak érdekében, hogy a sikeres hivatkozásokat helyesen rögzíthessük, az úgynevezett affilinet nyomkövető cookie-t használjuk. Ez a süti azonban nem tárolja az Ön személyes adatait. Csak a közvetítő szolgáltató azonosítószámát és a reklámanyag (pl. banner vagy szöveges link) megrendelési számát rögzítjük. Ezekre az adatokra a kifizetések feldolgozása vagy a jutalékok kifizetése céljából van szükségünk.

Ha nem ért egyet ezzel a feldolgozással, lehetősége van arra, hogy az internetes böngészőjének beállításával megakadályozza a sütik tárolását. Erről bővebb információt fentebb a „Sütik” alatt talál.

MailChimp – Hírlevél

Lehetőséget kínálunk Önnek arra, hogy weboldalunkon keresztül feliratkozzon ingyenes hírlevelünkre.

A hírlevél küldéséhez a MailChimp-et használjuk, amely a The Rocket Science Group, LLC, 512 Means Street, Suite 404, Atlanta, GA 30318, USA, a továbbiakban „The Rocket Science Group” szolgáltatása.

Az EU-USA adatvédelmi pajzs („EU-USA adatvédelmi pajzs”) szerinti tanúsítás révén.

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG&status=Active

A Rocket Science Group garantálja, hogy az USA-ban végzett adatfeldolgozás során is betartja az EU adatvédelmi követelményeit. A Rocket Science Group ezen kívül adatvédelmi szabályzatot is kínál a következő címen

https://mailchimp.com/legal/privacy/

további adatvédelmi információkért.

Ha feliratkozik hírlevelünkre, a regisztráció során kért adatokat, mint például az e-mail címét és opcionálisan a nevét és címét a The Rocket Science Group kezeli. Ezenkívül az Ön IP-címe, valamint a regisztráció dátuma és időpontja is tárolásra kerül. A további regisztrációs folyamat során az Ön hozzájárulását a hírlevél küldéséhez, a tartalom részletes leírását és a jelen adatvédelmi nyilatkozatra való hivatkozást kérik.

A The Rocket Science Group által küldött hírlevél egy úgynevezett nyomkövető pixelt is tartalmaz, amelyet „web beacon”-ként is ismerünk. A nyomkövető pixel segítségével ki tudjuk értékelni, hogy Ön elolvasta-e hírlevelünket, és ha igen, mikor, és hogy követte-e a hírlevélben található linkeket. Az így feldolgozott adatokat más technikai adatokon kívül, mint például az Ön informatikai rendszerének adatai és az Ön IP-címe, azért tároljuk, hogy optimalizálni tudjuk hírlevél-kínálatunkat és reagálni tudjunk olvasóink kívánságaira. Az adatokat így hírlevél-kínálatunk minőségének és vonzerejének növelésére használjuk fel.

A hírlevél küldésének és az elemzésnek a jogalapja a DSGVO 6. cikk (1) bekezdésének a.) pontja.

A DSGVO 7. cikkének (3) bekezdése értelmében Ön bármikor visszavonhatja a hírlevél küldéséhez adott hozzájárulását a jövőre nézve. Ehhez egyszerűen csak tájékoztatnia kell minket a visszavonásról, vagy az egyes hírlevelekben található leiratkozási linkre kell kattintania.

Hírlevél WhatsAppon keresztül

Ingyenes hírlevelünket a WhatsApp azonnali üzenetküldő szolgáltatáson keresztül is megkaphatja. A WhatsApp a WhatsApp Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írország, a WhatsApp Inc. leányvállalata, 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA, a továbbiakban mindkettő a „WhatsApp”. A felhasználói adatok részleges feldolgozása az EU-USA adatvédelmi pajzs („EU-USA adatvédelmi pajzs”) szerinti tanúsítás révén az Egyesült Államokban található WhatsApp-szervereken történik.

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TSnwAAG&status=Active

A WhatsApp azonban garantálja, hogy az USA-ban végzett adatfeldolgozás során is betartja az EU adatvédelmi követelményeit. Ezenkívül a WhatsApp adatvédelmi szolgáltatást kínál a következő címen

https://www.whatsapp.com/legal/#privacy-policy

további adatvédelmi információkat kínál

Ahhoz, hogy hírlevelünket WhatsAppon keresztül kaphassa, szüksége van egy WhatsApp felhasználói fiókra. A WhatsApp a regisztráció során gyűjtött adatokról a fent említett WhatsApp adatvédelmi tájékoztatóban talál részleteket.

Ha ezután feliratkozik hírlevelünk WhatsApp-on keresztül történő fogadására, a regisztráció során megadott mobiltelefonszámot a WhatsApp fogja feldolgozni. Ezenkívül az Ön IP-címe, valamint a regisztráció dátuma és időpontja is tárolásra kerül. A további regisztrációs folyamat során az Ön hozzájárulását kérik a hírlevél küldéséhez, részletesen ismertetik annak tartalmát, és hivatkoznak a jelen adatvédelmi nyilatkozatra.

A hírlevél küldésének és az elemzésnek a jogalapja a DSGVO 6. cikk (1) bekezdésének a.) pontja.

A DSGVO 7. cikkének (3) bekezdése értelmében Ön bármikor visszavonhatja a hírlevél küldéséhez adott hozzájárulását a jövőre nézve. Ehhez csak annyit kell tennie, hogy tájékoztat minket a visszavonásról. A hírlevelek fogadását a végberendezésen lévő WhatsApp szoftverben történő beállítással is letilthatja.

LiveChat

Weboldalunkon a LiveChat szolgáltatást használjuk elemzési célokra és az élő chat rendszerünket. Ez a szolgáltatás a LiveChat Inc, 1 International Pl, STE 1400 Boston, MA 02110 – 2619, USA, amelyet az Európai Unióban a LiveChat Software SA. ul. Zwycięska 47, 53 – 033 Wroclaw, Lengyelország, a továbbiakban csak „LiveChat”, üzemeltet.

Az EU-USA adatvédelmi pajzs („EU-USA adatvédelmi pajzs”) szerinti tanúsítással.

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L16xAAC&status=Active

A LiveChat garantálja, hogy az EU adatvédelmi követelményei az USA-ban végzett adatfeldolgozás során is teljesülnek.

A jogalap a DSGVO 6. cikkének (1) bekezdésének f) pontja. Jogos érdekünk az ügyfeleink és az érdeklődők hatékony és közvetlen támogatása, valamint a látogatói magatartás statisztikai elemzése a weboldalunk optimalizálása és gazdaságos üzemeltetése céljából.

A LiveChat a látogatói viselkedés statisztikai elemzése és az élő chat rendszer működtetése érdekében az Ön internetes böngészőjén keresztül egy cookie-t tárol az Ön végberendezésén. Ezen a sütin keresztül anonimizált adatok feldolgozására és egy álnevesített felhasználói profil létrehozására kerül sor. Az összegyűjtött adatokat nem használjuk fel az Ön személyes azonosítására.

Ha nem ért egyet ezzel a feldolgozással, lehetősége van arra, hogy megakadályozza a sütik telepítését az internetböngészője megfelelő beállításainak elvégzésével. A részletekért kérjük, olvassa el a fenti „Sütik” című részt.

A LiveChat az alábbiakat kínálja

https://www.livechatinc.com/legal/privacy-policy/#main

az adatgyűjtésről és -felhasználásról, valamint az Ön jogairól és a magánéletének védelmére vonatkozó lehetőségekről szóló további információkért.

Riddle

Az online felmérések vagy online kvízek szervezéséhez a Riddle szolgáltatást használjuk a weboldalunkon. Ezt a szolgáltatást a Riddle Technologies AG, Lenaustr. 1, 66125 Saarbrücken, Németország, a továbbiakban „Riddle”, nyújtja.

A jogalap a DSGVO 6. cikk (1) bekezdés f) pontja. Jogos érdekünk a weboldalunk használatának minőségének javítása és optimalizálása.

A Riddle úgynevezett iFrame-ként van beépítve a weboldalunkba. Az Öntől a beviteli űrlapon keresztül gyűjtött adatokat a Riddle dolgozza fel. Ezenkívül a Riddle egy sütit tárol az Ön végberendezésén az Ön internetes böngészőjén keresztül, hogy információkat kapjon a felmérések és kvízek használatáról.

Ha nem ért egyet ezzel a feldolgozással, lehetősége van arra, hogy megakadályozza a sütik telepítését az internetböngészője megfelelő beállításainak elvégzésével. Ennek részletei fentebb, a „Sütik” pont alatt találhatók.